Najčastejšie príčiny upchatia WC/potrubia

V súčasnosti narastá vznik porúch a havarijných stavov, ktoré sú spôsobené pre upchatie odpadového a kanalizačného potrubia. Za ich vznikom sú najčastejšími príčinami rôzne predmety a látky, ktoré do týchto zariadení nepatria. Tieto sa tam často dostanú z nevedomosti, pohodlnosti alebo ľahostajnosti a aj preto sme sa rozhodli vymenovať tieto predmety a látky, ako súčasť prevencie prípadných porúch.

Najčastejšie príčiny upchatia WC/potrubia

Najčastejšie príčiny upchatia WC/potrubia (Foto: asapkrtkovanie.sk)

Pevné – nerozpustné materiály

Pri pevných materiáloch sa jedná často o rôzne obaly, PET fľaše, ale aj zvyšky stavebných materiálov, piesok, kamene a ďalšie. Pri rôznych pevných predmetoch, ktoré bránia prechodnosti odpadu, je už potrebný zásah profesionálov, či už sa jedná o krtkovanie alebo iné s tým spojené opravárenské služby.

Hygienické potreby

Aj keď hygienické materiály sú na rozdiel od tých pevných, nerozpustných materiálov, časom pomerne dobre rozpustné, taktiež tieto môžu rýchlo viesť k upchatiu WC, odpadového a kanalizačného potrubia. Rôzne vlhčené utierky, vložky, obrúsky a podobné hygienické potreby si vyžadujú na rozpustenie podstatne viac času oproti toaletnému papieru.

Chemické látky

Látky ako riedidlo, farby, oleje a ďalšie môžu mať za následok v kombinácii s ďalšími látkami rôzne chemické reakcie, ktoré môžu poškodiť odpadové a kanalizačné potrubia. Taktiež tieto reakcie môžu mať za následok uvoľnenie rôznych nebezpečných a zdraviu škodlivých látok do ovzdušia.

Biologické produkty

Pri tomto sa myslia rôzne potraviny a ich zvyšky, ako sú napríklad šupky a kosti. Ďalej sa môže jednať o odpad zo záhrady, ako napríklad tráva, seno a iné. Aj tieto môžu mať za následok upchatie odpadového a kanalizačného vedenia.

Upchatie záchodu, odpadového a kanalizačného potrubia okrem znefunkčnenia prináša vytváranie rôznych nepríjemných hnilobných zápachov, ale aj zdraviu škodlivých až vysoko toxických výparov. Aj tu platí, že prevencia je najlepšia. Ak už však došlo k poruche alebo havarijnému stavu, pomôže služba krtkovanie nonstop, ktorá je kedykoľvek k dispozícii na rýchly zásah od 30 minút do 1 hodiny od zavolania. Poskytujú rýchle odstránenie porúch a havarijných stavov. Môže sa jednať lokálne o krtkovanie Bratislava alebo aj širšie okolie.

Text: PR