Výmena interiérových zárubní

Klasické drevené dverné obložky sú pre interiérové ​​dvere tradičným parťákom, ale súčasné trendy volajú po minimalistickejšom riešení v podobe skrytých zárubní. Ako pri výmene pôvodných zárubní za tie skryté postupovať a na čo si dať pozor?

Výmena interiérových zárubní

Výmena interiérových zárubní (zdroj: komerčný článok)

Zárubne bez viditeľných dverných obložiek dovoľujú dizajnovým dverám naplno vyniknúť a umožňujú im splynúť so stenou do jednej harmonickej roviny. „Na rovnakom princípe stojí aj skrytá zárubňa AKTIVE, ktorá vytvára hranu priechodného otvoru a je možné ju prekryť povrchovou úpravou priečky, napríklad maľbou alebo tapetou. Pri pohľade na zatvorené dvere tak bude výsledkom absolútne čistý dverný priechod bez akýchkoľvek rušivých elementov,“ hovorí Petr Paksi, obchodný riaditeľ spoločnosti JAP FUTURE, český výrobca dizajnových dverných systémov.

Výmena interiérových zárubní

(zdroj: komerčný článok)

Aby bol tento efekt skutočne dokonalý, treba dbať pri vybúraní pôvodných obložiek a inštalácii tých nových na správny postup. „Kým pri novostavbách sa skrytá zárubňa inštaluje už v rámci hrubej stavby, v prípade rekonštrukcie je potrebné najskôr vybúrať pôvodnú zárubňu s obložkami. Veľkosť stavebného otvoru pre skrytú zárubňu pritom zostáva rovnaká, netreba nič domurovaváť – toto je však možné až vďaka skrytým zárubniam AKTIVE JAP 911 a 912, ktoré nahradili svojich predchodcov práve za účelom zjednotenia stavebných otvorov na zabudovanie zárubní s obložkami a bez obložiek,“ popisuje Peter Paksi z JAP FUTURE. Pokiaľ je použitá do SDK priečok, je nutné ju usadiť pred založením SDK opláštenia.

Výmena interiérových zárubní

(zdroj: komerčný článok)

Vzhľadom na to, že finálny priechodný otvor bude úplne bez pohľadovej obložky, sú kladené vysoké nároky na presnosť a starostlivosť usadenia skrytých zárubní a začistenie stavebného otvoru. Na rozdiel od štandardných obložkových zárubní totiž skryté zárubne AKTIVE neschovajú žiadne nerovnosti, preto je potrebné usadeniu a zapraveniu skrytej zárubne venovať naozaj veľkú pozornosť. Všetko musí byť dokonale rovné.

Výmena interiérových zárubní

(zdroj: komerčný článok)

„Šírka stavebného otvoru musí byť z každej strany väčšia o 1 cm, než je vonkajšia šírka skrytej zárubne AKTIVE. To znamená, že celkovo bude šírka stavebného otvoru o 2 cm väčšia ako šírka zárubne. Výšku stavebného otvoru treba tiež počítať o 1 cm väčšiu oproti vonkajším rozmerom zárubne,“ upozorňuje Petr Paksi z JAP FUTURE. Táto rezerva je dôležitá na vloženie zárubne do pripraveného stavebného otvoru a jej správneho usadenia. Zárubňa sa vždy usadzuje na „čistú“ výšku dokončenej podlahy.

Viac na www.jap.sk.

Komerčný článok