Geodetické služby pri novostavbe domu

Služby geodeta sú nevyhnutnou požiadavkou pri výstavbe nového rodinného domu ako aj pri rekonštrukcii staršieho objektu. Viac úkonov je ale potrebných v prípade ak sa jedná o úplne novú stavbu.

Geodetické služby pri novostavbe domu

Geodetické služby pri novostavbe domu (Foto: geometricky-plan.top)

Ak by sme to mali rozdeliť z časového hľadiska tak geodetické služby sú najviac potrebné pred samotnou realizáciou výstavby a potom po tejto výstavbe. Niekedy je potrebné požiadať aj pri samotnej výstavbe, toto ale nie je veľmi častá požiadavka v prípade malých stavieb akými je aj výstavba rodinného domu. Inak je to v prípade napríklad obchodného strediska alebo iných veľkých objektov. Častou požiadavkou je vypracovanie geometrického plánu. Je to vlastne grafické znázornenie stavebnej parcely aj s ďalšími súvislosťami ako sú čísla parciel alebo vecné bremená.

Dobrý geodet Vám vysvetlí všetky potrebné veci a samozrejme ich aj zabezpečí. Všetky informácie na úrovni štátu v oblasti pozemkov a nehnuteľností potom spracováva kataster nehnuteľností. Ak teda potrebujete akékoľvek informácie z danej oblasti toto je úrad kde všetko vybavíte. Samozrejme dnes už existuje veľa firiem ktoré svoje služby ponúkajú online cez internet. Ich výhodou je že všetko viete vybaviť rýchlejšie a často krát aj lacnejšie ako klasickou formou návštevou úradov a odborných firiem.

Text:PR